Os ydych chi wedi prynu cyfrifiadur newydd yn ddiweddar, mae’n debyg eich bod erbyn hyn yn ceisio mynd i’r afael â Windows 8. Dyma system weithredu ddiweddaraf "Microsoft" sydd wedi cael ei gosod ar bob cyfrifiadur Windows newydd ers diwedd 2012.

Mae "Windows 8" yn edrych yn wahanol i "Windows 7". Y rheswm am hyn yw bod y system wedi'i dylunio i weithio gyda chyfrifiaduron tabled a chyfrifiaduron sgrin cyffwrdd hefyd.

Dyma’r prif wahaniaethau:

 • Pan fyddwch yn mewngofnodi i "Windows 8", y sgrin gyntaf a welwch fydd y 'Sgrin Cychwyn’ newydd, a elwir hefyd yn ‘Metro’. Mae’r ‘Bwrdd Gwaith’ yn dal yr un fath, ond mi drown at hwnnw yn y man.
 • Yn hytrach nag eiconau, mae ‘Teils’ ar y sgrin Cychwyn newydd. Rydych chi’n clicio ar y rhain i agor eich ‘Apiau’ (Applications). Os na allwch ddod o hyd i deilsen benodol, pwyswch fotwm dde’r llygoden yn y lle gwag ar waelod y sgrin a chliciwch ar All Apps.

 • Mae modd inni ddefnyddio apiau a rhaglenni yn "Windows 8". Mae apiau’n agor ar sgrin lawn yn Metro; mae rhaglenni’n agor ar y Bwrdd gwaith fel ag yr oedden nhw yn "Windows 7".
 • Mae modd llwytho apiau ychwanegol i lawr o Siop Windows.

 • Mae "Windows 8" yn cynnwys rhaglen gwrth-firws o’r enw 'Defender’.
 • Does dim rhaid cau apiau drwy glicio ar X yn y gornel - yn hytrach, pwyswch fotwm Windows ar eich bysellfwrdd i ddychwelyd at y Sgrin Cychwyn. Gellir dewis cau ap drwy ddefnyddio eich llygoden i’w lusgo i lawr o frig y sgrin, gan ddal  y botwm chwith i lawr - neu gyda'ch bys os ydych chi'n defnyddio sgrin cyffwrdd.
 •  
 •  
 • Does gan "Windows 8" ddim Dewislen Cychwyn. Yn hytrach, mae ganddo ‘Far Botymau’ (ar y dde) lle byddwch chi’n mynd i gau a defnyddio offer arall fel ‘Search’.
 • Efallai eich bod wedi defnyddio "Post Windows" Live ar gyfer eich e-bost yn "Windows 7", ond mae gan Windows 8 ap ‘Post' newydd.

 • Yn lle gorfod cael cysylltiadau ar wahân ar gyfer negeseuon e-bost, "Skype" a rhwydweithio cymdeithasol, e.e. "Facebook", bydd eich holl gysylltiadau gyda'i gilydd yn yr ap newydd, 'People'.

 • Fel y nodwyd uchod, mae gan "Windows 8" Fwrdd gwaith tebyg i "Windows 7" o hyd. Cliciwch ar y deilsen Bwrdd gwaith i weld hyn. Mae rhaglenni traddodiadol fel "Microsoft Word" yn agor ar y bwrdd gwaith yn y ffordd arferol, a bydd yn rhaid eu cau drwy ddefnyddio’r X yn y gornel dde uchaf.

 • Mae gan "Windows 8" ddau fersiwn o "Internet Explorer 10", un sy’n agor o deilsen ar y sgrin Cychwyn ac un sy’n edrych yn debycach i fersiwn 9 ac sy’n agor o eicon ar y Bwrdd gwaith. Mae’n bosib pinio rhaglenni ar y bar tasgau o hyd drwy bwyso botwm dde eich llygoden ar eicon yn y bar tasgau a dewis Pin this program to taskbar (Pinio’r rhaglen hon i’r bar tasgau).