Mae "Windows 8" yn cynnwys ap Post newydd y mae modd ei ddefnyddio gyda rhai o'r mathau mwyaf poblogaidd o gyfrifon e-bost. Bydd y canllaw hwn yn egluro sut mae gosod yr ap a’i ddefnyddio.

Mae tri math gwahanol o gyfrifon e-bost – POP (Protocol Swyddfa’r Post), IMAP (Protocol Mynediad Negeseuon Rhyngrwyd), ac EAS (Exchange ActiveSync). Mae Post "Windows 8" yn gweithio gydag IMAP ac EAS. Os nad ydych chi’n siŵr pa fath o gyfrif sydd gennych chi, gofynnwch i’ch darparwr e-bost am gyngor. Os ydych chi’n gwybod mai cyfrif POP sydd gennych, gallech ofyn i’ch darparwr e-bost a fyddai’n bosib newid eich cyfrif i IMAP.

Cofiwch dydy’r ap Post ddim yn gweithio gyda chyfrifon Yahoo, felly byddai angen i chi gael rhaglen wahanol ar gyfer hynny e.e. Post "Windows Live", neu gallwch lwytho ap Post "Yahoo" i lawr o Siop "Windows". 

Cofiwch mai canllaw i’r rheini sy’n defnyddio cyfrifiaduron desg a gliniaduron yw hwn, ond mae rhai pethau'n debyg i'r rheini sy'n defnyddio cyfrifiadur tabled sy'n rhedeg "Windows 8". Os oes angen help penodol arnoch chi ar gyfer cyfrifiaduron tabled "Windows 8", defnyddiwch ein bwrdd negeseuon Holi ac Ateb.

Bydd angen y canlynol arnoch chi:

 • Cyfrifiadur mae "Windows 8" wedi’i osod arno
 • Mynediad i'r rhyngrwyd

Dilynwch y camau hyn i osod e-bost ar beiriant "Windows 8"

Cam 1: Cliciwch y deilsen Mail ar y sgrin Cychwyn. (Ar y dde)

Cam 2: Ar y chwith, cliciwch eich darparwr e-bost.

Os nad yw’n ymddangos, cliciwch View all in Settings ac wedyn clicio Other Account.

Cam 3: Teipiwch eich cyfeiriad e-bost a’ch cyfrinair yn y blychau.

Cam 4: Dyna ni! Dylai Post agor nawr a dangos eich Blwch Derbyn (Inbox) gyda’r negeseuon rydych wedi’u cael yn ystod y pythefnos diwethaf.

Eich Blwch Derbyn Post

Mae’r golofn gyntaf yn dangos eich ffolderi e-bost. Cliciwch unrhyw un o'r rhain i weld rhestr o negeseuon yn golofn ganol. Cliciwch neges i’w darllen yn y drydedd golofn.

Cam 1: I weld negeseuon sydd wedi’ch cyrraedd ers mwy na phythefnos, cliciwch go to Settings. O dan Download email from, cliciwch y saeth i weld cwymprestr. Cliciwch un i'w ddewis, ac mewn ychydig eiliau dylai mwy o negeseuon ymddangos yn y Blwch Post.

Cam 2: Gallwch newid gosodiadau eraill hefyd, fel eich llofnod e-bost. ‘Sent from Windows Mail’ yw hwn, ond gallwch ddileu hynny a theipio un eich hun yn y blwch. Bydd y testun hwn yn cael ei roi yn awtomatig ar ddiwedd pob neges y byddwch yn ei hanfon.

Sut mae ateb e-bost

Cam 1: Er mwyn ateb neges, cliciwch ar Reply. (Ar y dde)

Bydd tri opsiwn – Reply, Reply all a Forward.

 • Dewiswch Reply i ateb yr anfonwr.
 • Dewiswch Reply all i ateb yr anfonwr a phawb arall a gafodd y neges wreiddiol.
 • Dewiswch Forward i anfon y neges i rywun arall.

Sut mae anfon e-bost

Nawr fod popeth yn barod, rydych chi’n barod i anfon eich e-bost cyntaf! Mae Post yn cyfeirio at negeseuon e-bost fel 'negeseuon'.

Cam 1: Er mwyn anfon e-bost, cliciwch y + yng nghornel dde uchaf y ffenestr.

Bydd hyn yn agor ffenestr newydd.

Cam 2: Yn y blwch wrth ymyl ‘To’ teipiwch gyfeiriad e-bost y derbynnydd. Os oes gennych chi rywfaint o gysylltiadau’n barod, byddwch yn gweld rhestr i ddewis ohoni – cliciwch i ddewis.

Cam 3: Yn y blwch Cc (copi carbon), gallwch deipio cyfeiriad e-bost unrhyw un arall yr hoffech anfon copi o’r neges ato. Os hoffech ddefnyddio Bcc (copi carbon dall), cliciwch Show more. Ni fydd y derbynwyr eraill yn gallu gweld unrhyw gyfeiriadau e-bost y byddwch yn eu hychwanegu yn y blwch hwn.

Cam 4: Cliciwch Add a subject i deipio pwnc ar gyfer eich neges.

Cam 5: Cliciwch Add a message i deipio eich neges.

Cam 6: Pan fyddwch yn barod, cliciwch yr eicon Send yng nghornel dde uchaf y ffenestr. (Ar y dde)

Sut mae atodi ffeiliau i’ch e-bost

Cam 1: Er mwyn ychwanegu atodiad, cliciwch ar yr eicon clip papur.

Cam 2: Nawr, bydd yn gofyn i chi ddewis y ffolder y mae’r ffeil wedi’i chadw ynddi. Yn y llun o’r sgrin, mae un ffolder yn y Pictures Library o’r enw Photos. Cliciwch Go up i fynd i lyfrgell arall.

Cam 3: Cliciwch enw’r ffolder i’w hagor, a byddwch yn gweld eich ffeiliau. Cliciwch ar ffeil i’w dewis a chliciwch Attach ar waelod y dudalen.

Bydd nawr yn dangos eich neges i chi gyda’r ffeil wedi’i hatodi. Nawr gallwch gwblhau eich neges a chlicio ar Send.

Cam 4: Os byddwch chi’n derbyn neges ag atodiad, byddwch yn gweld eicon ar frig y neges a ‘chlip papur’ wrth ei ymyl yn y rhestr.  

Cam 5: Pan fyddwch yn clicio ar yr eicon, byddwch yn gweld rhagolwg o’r ffeil. Cliciwch arno eto i weld dewislen.

Nawr, mae gennych chi dri opsiwn:

 • Open – i agor y ffeil i’w gweld.
 • Open with – i agor y ffeil gyda rhaglen neu ap sydd wedi’u gosod ar eich cyfrifiadur.
 • Save – i gadw’r ffeil yn y Llyfrgell briodol.

Cam 6: I gadw’r ffeil, cliciwch ar Save.

 • Bydd ffenestr yn agor ac yn dangos y ffolderi sydd ar gael yn y llyfrgell briodol. Os hoffech gadw’r ffeil yn un o’ch ffolderi, cliciwch arni a bydd yn agor.
 • Cliciwch ar Go up i ddewis Llyfrgell arall.
 • Mae bar gwyn ar waelod y ffenestr, sy’n cynnwys enw’r ffeil. Teipiwch enw gwahanol os ydych yn dymuno.
 • Cliciwch ar Save.

Er mwyn dod o hyd i’r ffeil yn y dyfodol

Cam 1: Cliciwch ar deilsen y Bwrdd gwaith a chliciwch ar yr eicon File Explorer yn y Blwch tasgau.

Cam 2: Dwblgliciwch ar Lyfrgell i weld y ffeiliau ynddi. Mae modd gweld lluniau hefyd drwy glicio ar y deilsen Photos ar y Sgrin Cychwyn.

Sut mae dileu neges

Cam 1: I Ddileu neges, cliciwch ar yr eicon Dileu.

Pwyswch fotwm dde’r llygoden ar waelod y ffenestr, er mwyn gweld offer ychwanegol. Bydd bar offer yn agor ar waelod y sgrin. Cliciwch ar unrhyw eicon i ddefnyddio’r offer.