An introduction to the internet, plus all the information you need to get connected.

Back to basics: a simple definition, plus key features and benefits.

Your first step towards getting online and using the fabulous World Wide Web.

The way to access the internet any time and from almost anywhere.

Explanation of the wireless internet connection.

​This guide has been written by Broadband Genie for Digital Unite and provides practical advice on your options for getting home broadband if you have a low credit score.

Not having access to a computing device and an internet connection can be one of the biggest barriers to someone getting online. This guide has some great tips of how to get online in an affordable way.

Find out what is meant by the 3G symbol you may see on your mobile, smartphone or tablet.

Simple explanation of this superfast mobile broadband service - the difference between 3G and 4G, plus 4G's key benefits and features.

Is your internet connection as fast as you’ve been promised?

Quick and simple definition.

An explanation of this high-speed way of connecting to the internet.

An explanation of this old-fashioned way of getting connected to the internet.

Clear definition of this thing you never knew you had.

Explanation of this much-bandied-about term.

A quick and easy definition.

Important clarification in this easy-to-follow guide.

The gateway to getting connected to the internet: here's a definition of what a router actually is.

This guide has been written by Broadband Savvy for Digital Unite and provides practical advice on choosing the right home broadband service.

If you are experiencing a slow or poor internet connection, this guide written by Broadband Savvy for Digital Unite, gives some helpful ways to help improve your internet speeds and keep a stable connection on your home broadband.

This guide has been written by Broadband Savvy for Digital Unite and provides practical advice on setting up a new broadband connection.

Cysylltiad band eang di-wifr yw Wifi sy'n gadael ichi gysylltu â'r rhyngrwyd heb ddefnyddio unrhyw geblau. Mae’n boblogaidd iawn ar gyfer ei ddefnyddio gyda gliniaduron gan y gallwch eu defnyddio wedyn mewn unrhyw ystafell yn y tŷ.

Ydy’ch band eang braidd yn araf? Os ydy’r cysylltiad yn araf, efallai fod ateb syml i'r broblem.

Bydd angen y canlynol arnoch chi:

  • Cyfrifiadur sydd wedi’i gysylltu â’r rhyngrwyd.

Dilynwch y camau hyn i ganfod sut i gyflymu’ch cysylltiad â’r rhyngrwyd

Mae pob cyfrifiadur a gliniadur modern yn gallu cysylltu â’r rhyngrwyd. Mae hyn yn wir am lawer o ddyfeisiau eraill hefyd, gan gynnwys ffonau symudol, cyfrifiaduron tabled, e-ddarllenwyr, setiau teledu, consolau gemau fideo.

What is 5G?